Obecně
Domovina
Anatomie
Chov
Odchov Vytírací nádrž Výběr ryb Příprava ke tření Vlastní tření Odchov pllůdku
Péče o zdraví
Standart
Literatura
Návštěvní kniha
Fórum
Galerie
O těchto stránkách
Vyhledávání

Kontakt:
Webmaster:
  E-mailMít "jen" hezké akvárium je príma, ale myslíme, že kdo jednou odchoval nějakou rybu, poznal teprve to pravé potěšení a uspokojení z akvaristiky. Chcete-li skutečně odchovat mladé, pak by tření mělo proběhnout ve zvláštní nádrži k tomu určené a ne v běžné chovné nádrži. V chovné nádrži či dokonce ve společenské nádrži můžete najisto počítat s tím, že jikry či později potěr poslouží jako zpestření jídelníčku ostatních obyvatel nádrže.


Vytírací nádrž

treni Jako vytírací nádrž postačí v krajním případě akvárium o objemu i jen 10l. Čím větší objem, tím snáze udržíte vodu v dobré kvalitě. Nejprve akvárium pečlivě vymyjte horkou vodou bez jakýchkoliv čistících prostředků. Vhodné je zakrýt nebo nabarvit zadní a boční stěny, aby ryby nebyly zbytečně rušeny a nádrž zakrýt krycím sklem. Dále přidejte topné tělísko s termostatem, protože stálá teplota je nutná ke zdárnému odchovu. Napusťte vodu, přičemž výšku vodního sloupce je vhodné držet v rozmezí 10 až 15 cm.

Ještě více než v případě chovné či společenské nádrže je třeba zajistit filtraci vody. Potěr je na kvalitu vody velmi náročný a zvýšenému obsahu škodlivin snadno a rychle podléhá. Optimálním řešením je molitanový vzduchem poháněný interní filtr (tzv. elementkový filtr). Molitan použitý na takový filtr musí mít drobné póry, aby nedocházelo k nasávání plůdku. Vyústění filtru je vhodné posunout až nad hladinu, aby bublání a tím vytvořený proud nevysiloval a neutloukl mladý potěr. I přes použití filtru je vhodné drobné částečky nečistot ze dna opatrně a pravidelně odsávat například vzduchovací hadičkou.

Vytírací nádrž lze zařídit dvěma způsoby: stroze a účelně (ve větších nebo profesionálních chovech) nebo "přirozeně" (doporučujeme běžným chovatelům).

Přirozeně zařízená "vytíračka" má sice holé dno, aby se snadno čistila, ale je plná rostlin, hlavně plovoucích, které využívá samec jako oporu při stavbě pěnového hnízda. Rostliny sázené do dna je možné vsadit např. do odstřiženého dna kelímku od jogurtu, do kterého vypálíte žhavým hřebíkem nebo pájkou četné díry a nasypete "písek". Získáte tak úžasný podvodní květináč, ve kterém se rostlinám kupodivu docela daří. Na dno umístěte polovinu kokosu nebo menšího květináče, který poslouží jako úkryt pro samici před zahájením a po dokončení tření. Tento úkryt je velmi důležitý tehdy, pokud nemůžete samici bezprostředně po vytření odlovit. Ve stísněné prostoře vytírací nádržky je jí schopen samec ublížit nebo jí i ubít k smrti.

treni Ve stroze a účelně zařízené nádrži se zpravidla rostliny nepoužívají. V takovém případě je třeba samci poskytnout jinou oporu, aby se při stavbě hnízda bublinky nerozutíkaly po celé hladině. Jako optimální se osvědčilo umělohmotné krmítko, které svým rozměrem přibližně 10 x 10 cm zhruba odpovídá velikosti hnízda. Na obrázku je opora pro hnízdo vytvořena z polystyrenového kelímku.

Pokud je samec agresivní je vhodné umístit samici do "komína" vytvořeného z PET-lahve, aby na ní samec viděl (a měl motivaci ke stavbě hnízda), ale nemohl jí před dokončením hnízda ublížit.

Parametry vody mají pro odchov bojovnice pouze vedlejší význam, přesto doporučené hodnoty jsou tyto:

Do stáří čtyř týdnů přijímá potěr kyslík pouze žábrami, proto byste měli mít v obou typech nádrží zavedeno jemné vzduchování, které zapnete až po rozplavání plůdku, abyste samci nerozbili hnízdo a nerozehnali mu potomstvo po celé hladině. V případě použití molitanového filtru poháněného vzduchem není přídavné vzduchování potřeba.

Výběr ryb do chovu

Důležité je rozhodnout se, zda chci chovat ryby pouze pro radost a vlastní potěšení nebo zda mé ambice sahají i směrem k prezentaci ryb na výstavách a k získání nějakého toho 1. místa a patřičného uznání akvaristické odborné veřejnosti.

V prvním případě si nemusíte nikterak lámat hlavu systematickým výběrem chovných kusů. Jediné pravidlo, kterého je třeba se držet zní - ryby do chovu musí být zdravé a v dobré fyzické a psychické kondici.

Patříte-li ke druhé skupině pak vězte, že ryby do chovu vybíráme přibližně ve stáří čtyř měsíců. Chovné kusy je třeba vybírat podle jednotlivých hodnotících kriterií v souladu se "Standardy pro hodnocení bojovnic". Zde jen pro úplnost uveďme, že se hodnotí podle temperamentu, barvy, tvaru ploutví a celkového dojmu. Podrobnosti najdete v kapitole o standardech. I zde samozřejmě platí, že ryby musí být zdravé a v dobré fyzické a psychické kondici.

Pro výběr barev v chovných párech Vám mohou jako vodítko posloužit Mendlovy tabulky. Výslednou barvu nelze 100% předpovědět, protože na výsledku se podílí celý genofond (celý předešlý rodokmen), který má rybka ve svém genetickém trezoru. Podrobnější informace přesahují značně rámec tohoto pojednání a jsou předmětem dnes velmi oblíbené vědecké disciplíny - genetiky.


Rodiče Potomstvo
zelený × ocelově modrý 100% modrý
tyrkysový × ocelově modrý 100% modrý
zelený × modrý 50% zelený a 50% modrý
tyrkysový × modrý 50% zelený a 50% modrý
modrý × modrý 50% modrý, 25% zelený, 25% ocelově modrý
červený × modrý smíšené barvy s více červenými popř.modrými podíly
červený × zelený smíšené barvy s více červenými popř.zelenými podíly
červený × ocelově modrý smíšené barvy s více červenými popř.ocelově modrými podíly


Poznámka 1: Některé znaky se objevují zcela náhodně, jako např. mramorování nebo motýlek

Poznámka 2: V tabulce je modrý jedinec uvažován jako heterozygot. V případě křížení dvou modrých homozygotů dostaneme celé potomstvo modré.

Poznámka 3: Dlouhé a kulaté ploutve většinou vystupují dominantně. Dvojité ploutev je vždy recesivní znak.

Příprava ke tření

Ryby učené ke tření je třeba vydatně a dosyta krmit. Velmi vhodné je zvýšit poměr živé potravy. S velkým úspěchem je možné použít i roupice nebo grindal, které jinak nejsou k dlouhodobému krmení vhodné (jsou příliš tučné a ryby po nich "tloustnou"). Během jednoho až tří týdnů se samici zaplní břišní partie, sytě se vybarví, objeví se jí světlé svislé pruhy a výrazně zduří močopohlavní bradavka. Stejně tak i samec se sytěji vybarví a začne připravovat hnízdo. Pokud jsou ryby ještě v chovné nádrži, dozrál čas na jejich přemístění do "vytíračky". Celý proces přípravy ke tření lze podpořit zvýšením teploty o 2 - 3 °C, ale není to bezpodmínečně nutné.

Samec staví poměrně rozsáhlé pěnové hnízdo o rozloze přibližně 10 x 10 cm. Bubliny pro jeho stavbu tvoří v ústech a obaluje je sekretem ústní sliznice - "slinami", takže nepraskají a pevně drží. Pěna obsahuje bakteriostatické látky a látky příznivě ovlivňující chemismus vody v okolí jiker.

Před třením a při stavbě hnízda je samec značně agresivní. Dokud není s hnízdem hotov a "spokojen" odhání samici z jeho blízkosti. Pokud ta nemá k dispozici možnosti úkrytu, může v malé prostoře vytírací nádrže dojít k tomu, že jí samec ublíží. Čím více úkrytů má k dispozici, tím si je samice jistější. V případě slabého samce to je právě naopak. Bude napadán samicí, nedokáže postavit hnízdo a ke tření nedojde. Jde o přirozenou selekci slabých jedinců. Z chovatelského hlediska takové samce vyřazujeme z dalšího chovu.

Vlastní tření

Tření V okamžiku, kdy je hnízdo hotovo začíná samec samici imponovat. Svatební hry se odbývají v blízkosti hnízda a bývají pohybově velmi pestré. Samec předvádí na obdiv družce nádheru svých napjatých ploutví a láká ji pod hnízdo. Imponování partnerů trvá různě dlouho, podle jejich připravenosti ke tření.

Když je samice připravena následuje samce pod hnízdo, kde teprve probíhá vlastní tření. Samec obejme svým tělem samici a obrátí ji bříškem vzhůru. V objetí tiskne hlavou a ocasem tělo samičky. V této poloze vypouští samice asi tak 10-20 jiker, které samec oplodňuje. Jikry o průměru 0,8 mm jsou těžší než voda, protože obsahují málo tuku, a tak klesají ke dnu. Zatímco samice ještě pár sekund setrvává ve strnulé poloze, samec sbírá jikry tlamkou, odnáší je do pěnového hnízda a zabudovává je tam pomocí dalších bublinek. Samice případně pomáhá sbírat jikry, které leží na dně a předává je samci, aby je mohl uložit do pěnového hnízda (občas i ujídá).

To celé se opakuje, dokud nejsou všechny jikry odevzdány. Standardní "snůška" obsahuje cca 200 jiker, ale bylo už napočítáno i 700 jiker v jednom vrhu. Po ukončení tření je samice vyhnána z bezprostředního okolí hnízda. V přírodě má na starost hlídání teritoria, zatímco samec se stará o jikry. Jikry, které vypadnou z hnízda sbírá a vrací je zpět. Často je přesouvá na jiné místo v hnízdě a neustále hnízdo vylepšuje a doplňuje čerstvé bublinky. Z malé vytírací nádrže je vhodné samici po skončení tření odlovit, aby jí samec neublížil. Ve stísněném prostoru je schopen způsobit jí i vážná zranění, kterým může samice podlehnout.

V závislosti na teplotě vody se po cca 32 hodinách vylíhne plůdek. Čím vyšší teplota tím dříve se plůdek vykulí (samozřejmě v rámci doporučeného rozmezí). Samec nadále hlídá hnízdo a embrya, která se v něm neudrží vrací zpět, stejně jako předtím vypadnuvší jikry. Asi po třech dnech spotřebují larvy žloutkový váček (deutoplasma) a mladé rybky se rozplavou. V tomto okamžiku odlovíme i samce. Z nádrže je vhodné opatrně odstranit většinu rostlin a zavést jemné vzduchování.

Odchov plůdku

Mladé rybky po rozplavání začínají vyhledávat a lovit potravu. V prvních dnech by měly být krmeny nejmenším prachovým krmením a to několikrát denně. Nejvhodnější je krmení živou potravou: vířníky (Rotatoria) a naupliemi buchanek (Cyclopidae). Po několika málo dnech je možné přejít na nauplie žábronožky solné (Artemia salina). Jako náhrada může posloužit natvrdo uvařený vaječný žloutek protlačený čajovým sítkem nebo umělé krmivo pro potěr. Přečkají-li první dny, je další chov bezproblémový a s vydatnou stravou mladé rybky velmi rychle rostou. Krmíme "ad libitum", tedy kolik snědí.

S ohledem na bohatou stravu je bezpodmínečně nutná pravidelná péče o kvalitu vody. Nezkrmené zbytky potravy odsáváme. Je vhodné do nádrže umístit několik malých "okružáků" (asi tak 10 - 15 kusů s velikostí ulity 1,5 - 2,5 mm), kteří nám s údržbou výrazně pomohou. Chybou by bylo umístit do elementky většího plže (například ampulárii), který si v noci s chutí smlsne na spícím plůdku. Pravidelně také měníme cca 1/3 vody. Frekvence výměny je nepřímo úměrná množství plůdku v nádrži.

Ve věku kolem čtvrtého týdne se začíná bojovnicím tvořit labyrint. Abychom usnadnili rybkám přístup k hladině, snížíme výšku vodního sloupce klidně na 10 nebo i jen na 5 cm. Velmi důležité je v tomto období udržet stejnou teplotu vzduchu nad vodní hladinou a vody v nádrži. Výrazný rozdíl teploty (nízká teplota vzduchu) může způsobit "nachlazení" a následný úhyn plůdku.

Při dobré péči mohou být již v polovině druhého měsíce života rozlišena pohlaví. Při velikosti přibližně 1,5 cm se začínají rybky vybarvovat a samcům narůstají delší, do špičky protažené, ploutve. Touto dobou je přemístíme do nádrže o objemu alespoň 80l (záleží na počtu ryb) s velkou plochou vodní hladiny a nízkým sloupcem vody. Protože jednotlivé rybky rostou značně nestejnoměrně, je třeba je časem třídit podle velikosti.

Profosionální chov Pro odchov samců s krásnými a bohatými ploutvemi budete potřebovat více menších nádrží o objemu cca 3l. Nádrže by měly být umístěny tak, aby na sebe samci dobře viděli. Ti si pak navzájem imponují, do široka roztahují ploutve, které jim tím sílí a mohutní.

Bojovnice dosahuje pohlavní dospělosti ve stáří 5 - 6 měsíců. U takovýchto adolescentů je samozřejmě po vytření menší počet jiker a to i oplozených, než u ryb dospělých.